Blog

Hướng dẫn đăng tin

Hướng dẫn đăng tin

Để đăng tin miễn phí trên hệ thống website bất động sản Đà Nẵng, các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn menu như hình bên dưới:

Chọn thể loại tin cần đăng: Cần bán, Cần Mua, Cần Thuê, Cho thuê

Bước 2: Chọn danh mục cần đăng tin như hình bên dưới: 

Bước 3: Điền đầy đủ các thông tin bắt buộc sau đó click nút "Đăng tin". Như vậy bạn đã đăng tin thành công.

Để quản lý và cập nhật tin đã đăng, truy cập link: https://batdongsandn365.com/quan-ly-tin.html

Hoặc chọn menu như hình bên dưới:

Chúc các bạn đăng tin hiệu quả!

Chuyên mục Hướng dẫn
Review Date
Reviewed Item
Hướng dẫn đăng tin
Author Rating
5