Blog

Hướng dẫn lưu tin

Hướng dẫn lưu tin

Để dễ theo dõi và tiện cho việc quản lý, bạn có thể lưu tin bất động sản bất kỳ nếu cảm thấy phù hợp nhu cầu của bạn. Lưu ý: Chỉ những người có tài khoản trên hệ thống website bất động sản Đà Nẵng mới có quyền lưu tin. Nếu chưa có tài khoản, vui lòng đăng ký tài khoản để sử dụng.

Bước 1: Truy cập 1 tin bất động sản bất kỳ. Ví dụ: https://batdongsandn365.com/tin-bat-dong-san/18-cho-thue-can-ho-son-tra-ocean-view.html

Bước 2: Kéo xuống và click vào nút "Lưu tin"

Như vậy tin đã được lưu và danh sách Tin đã lưu của bạn.

Chuyên mục Hướng dẫn
Review Date
Reviewed Item
Hướng dẫn lưu tin
Author Rating
5